Disclaimer

Disclaimer Enjoy & Perform

Disclaimer

Algemeen

De site enjoyandperform.com is eigendom van Enjoy and Perform B.V., gevestigd aan de Louis Armstrongweg 110 Almere, hierna te noemen: Enjoy and Perform. Enjoy and Perform is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60650478. Door gebruik te maken van de website van Enjoy and Perform ga je akkoord met deze disclaimer.

Verwijzingen naar sites die niet door Enjoy and Perform worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Enjoy and Perform staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan.

 

Gebruik van de site

Via de Enjoy and Perform site wordt algemene informatie verstrekt over Enjoy and Perform en de producten en/of diensten die Enjoy and Perform aanbiedt. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet bruikbaar is voor het doel waaraan je invulling wilt geven. Ook niet als de informatie op deze site in adviserende vorm is geschreven. Concreet kunnen wij dus geen garantie geven voor de volledigheid, de juistheid of bruikbaarheid van de inhoud van de website (inclusief de downloads).

 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van deze site

(inclusief de downloads) moeten wij uitsluiten. Als de op deze site verstrekte informatie

tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel

mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor rechtstreekse of

indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de op of via de website ter beschikking

gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze site te kunnen raadplegen. Het

handelen op grond van de informatie die je op deze site aantreft, is en blijft dus voor eigen rekening

en risico. Onze site garandeert noch ondersteunt evenmin enig product of enige dienst genoemd

door derden op onze site, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke

publicaties/ producten en/of gedane beweringen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Door gebruikmaking van onze site erken je ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken

aansprakelijkheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van de pagina’s op deze site, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen,

logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is

eigendom van Enjoy and Perform, of zijn met instemming van de oorspronkelijk eigenaar gebruikt en zijn dienovereenkomstig beschermd door middel van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.  Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op de website van Enjoy and Perform en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

 

Wijzigingen

Enjoy and Perform behoudt zich het recht voor de informatie op de site en deze disclaimer zonder voorafgaande mededeling aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je overigens altijd op deze site.

 

Toepasselijk recht

Op deze site en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of

in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in

Nederland.

 

Klachtenservice

Enjoy and Perform stelt het bijzonder op prijs wanneer je jouw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan jou en andere klanten te verbeteren. Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Louis Armstrongweg 110

1311 RL Almere

info@enjoyandperform.com

+31 850404864

+31 627179427